اخبار و اعلانات

آغاز فعالیت نشریه طراحی صنعتی

نشریه طراحی صنعتی فعالیت خود از اردیبهشت ماه سال 99 آغاز کرد. این نشریه بصورت تلفیقی الکترونیکی و چاپی در دوره های دوماهه در حیطه طراحی صنعتی منتشر خواهد شد و مطالب و مقالات مرتبط با این رشته را در بر خواهد گرفت .  

مطالعه بیشتر