درباره نشریه

انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران نشریه مستقلی را تحت عنوان طراحی صنعتی در سال ۱۳۹۲ پایه گذاری کرد که به جهت فرم و محتوا وامدار نشریه قبلی نسل قبل خود (طراحیطه) است.
نشریه طراحی صنعتی اهداف زیر را پیگیری میکند:

  • محلی برای ارائه مقالات دانشجویان ارشد و فارغ التحصیلان این رشته
  • نشریه ای برای اطلاع رسانی اخبار داخلی دانشکده طراحی صنعتی
  • اعلام تقویم آموزشی و تاریخ پایان نامه های دانشجویان در ترم آتی
  • آشنایی دانشجویان ورودی جدید با فضای آموزشی دانشکده طراحی صنعتی
  • معرفی کتب و مقالات مرتبط
  • بیان نقدها و انتظارات در فضایی طنز و دوستانه

نشریه طراحی صنعتی زیر نظر گروه تحریریه به صورت تلفیقی الکترونیکی چاپی منتشر می‌شود

گروه تحریریه:

مدیرمسئول: ستایش انصاری
سردبیر: علی زینالی
لوگوتایپ: محمود منفرد
ناشر: دانشگاه تهران

جهت ارسال مقالات و ارتباط با گروه تحریریه با ایمیل  setayesh.ansari@ut.ac.ir تماس حاصل فرمایید.